فارسي        English

э

ј  کوبـش کويـر سمنـان  بـه منظـور اعتـلاي اقتـصـاد کشـور و

 تـامين نيـاز مصـارف پيـچ ، مـهره ، پيـن ، پـرچ و ... در سال 1381 در شهرک

 صنعتي شرق استان سمنـان با بهره مندي از نيروهـاي متـخصص و مجـرب 

 و همچنين مشاورين فني توانمند و زبده تاسيس و آغاز به کار نموده است.

  مجهـز بـودن به ماشين آلات قـدرتمنـد ، مـدرن و بـه روز دنيـا ، به اين گـروه

  توانـمندي ساخت انـواع قطعـات خـاص و استـاندارد در سايز هـاي مختلف 

  و با گريدها و پوشش هاي متفاوت